ගෙදර paint කරන්න කලින් මේ දේවල් ගැනත් සැලකිලිමත් වන්න.

මුළු ගෙදරම තීන්ත ආලේප කරනවා කියන්නේ ඉතින් ටිකක් බැරෑරුම් කටයුත්තක් වගේම ටිකක් විනෝදජනක වැඩක්. ගාන පාට, පවිච්චි කරන තීන්ත වර්ගය මේ දේවල් ගැන වගේම තීන්ත ගාන්න කලින් කරන්න අවශ්‍ය වැදගත් දේවල් තව බොහෝමයක් තිබෙනවා.. අන්න ඒ දේවල් ගැන තමයි අපි අද ඔයාලට කියන්න යන්නේ. නිවසේ තීන්ත ආලේප කිරීමට පෙර, 1. මුලින්ම නිවසේ තීන්ත ආලේප කිරීමට සුදුසුම, වර්ෂාව, තද සුළං නොමැති අධික උෂ්ණත්වයක් හා සීතලක් නොමැති කාලයක් තෝරා ගන්න. 2. තීන්ත ආලේප කරන බිත්ති හොඳින් සෝදන්න. wire brush එකක් හා වතුර යොදාගෙන බිත්ති වල ඇති කුණු, දූවිලි, සෙවල වර්ග හොඳින් සෝදා හරින්න. සේදීමෙන් පසු බිත්ති හොඳින් වේලීමට හැර ඉන් පසු තීන්ත ආලේප කරන්න. ඒසේ නොමැතිව තෙත සහිත බිත්ති වල තීන්ත ආලේපනය කිරීමෙන් තීන්ත හොඳින් බිත්තිය සමග සම්බන්ද නොවේ. 3. පින්තාරු කිරීමට ප්‍රථම කඩතොලු වී ඇති බිත්ති කපරාරු කර කඩතොලු වසා දමන්න. බුබුළු හටගෙන ඇති, පොතු ගැලවී ඇති බිත්ති වැලිකඩදාසියකින් පිරිමැද බිත්තිය සුමට කර සමතලා කරගන්න. එමගින් ඔබ ආලේප කරන තීන්ත පහසුවෙන් ආලේප කිරීමටත් වැඩි කාලයක් පවත්වා ගැනීමටත් හැකි වේ. 4. නිවසම පින්තාරු කිරීමට ඔබට කෙතරම් තීන්ත ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය දැයි නිර්ණය කරගන්න. නිවසේ පරිමතිය ගෙන එය නිවසේ උසෙන් වැඩි කර එම එන අගය ඔබ බාවිතා කිරීමට අදහස් කරන තින්ත වර්ගයේ එක කෑන් එකකින් ආවරණය කල හැකි වර්ග අඩි ප්‍රමාණයෙන් බෙදන්න. එම ලැබෙන අගය මගින් ඔබට නිවසට යන තීන්ත ප්‍රමාණය පිලිබඳ ඇස්තමේන්තුවක් ලබාගත හැක. 5. තීන්ත ආලේප කිරීමට ප්‍රථම බිත්තිය සකස් කර ප්‍රයිමරයක් අලේප කරන්න. මේය මගින් ජලය කාන්දු වීම්ට නොදී බිත්තිය වියළිව තබාගෙන ඔබ ආලේප කරන තීන්ත වර්ගයේ කල් පැවැත්ම වැඩි කරයි. 6. තීන්ත ආලේප කිරීමට ඔබ බාවිත කරන උපකරණය. බුරුසුවක් මගින් ආලේපනය කිරීම මගින් ඔබට තීන්ත අලේප කිරීම හොඳ පාලනයකින් සිදු කල හැක. රෝලරයක් බාවිත කිරීම තීන්ත ආලේපනය කාර්යක්ශම කරයි. පළමුවතාවට නිවසේ තීන්ත ආලේප කරන බොහෝ දෙනක් බුරුසුවෙන් තීන්ත ආලේප කිරීමට වැඩි කැමැත්තක්...

read more

woodcare 04

read more

woodcare 03

read more

woodcare 02

read more

Industrial 04

read more