නිවසට වර්ණ තෝරන්න කලින් මේ දේවල් ගැනත් සැලකිලිමත් වන්න.

නිවසට වර්ණ තෝරන්න කලින් මේ දේවල් ගැනත් සැලකිලිමත් වන්න.

නිවසේ තීන්ත ආලේප කරන විට තිබෙන බැරෑරුම්ම කටයුත්ත තමයි නිවසේ කාමර වලට, එලියට, ඇතුලට, මුළුතැන්ගෙයට වර්ණ තෝරන එක. ලස්සන විතරක්ම නෙමෙයි වර්ණ වලින් කියවෙන දේවල් තවත් බොහෝමයක් තිබේනවා… එම නිසා වර්ණ තෝරන විට මේ දේවල් පිළිබඳත් අනිවාර්යෙන් සැලකිලිමත් වන්න.

රතු

රතු යනු ඉතා ඉක්මනින් ආකර්ෂණය වන පැහැයකි. පරීක්ෂණ වලින් තහවුරු වන්නේ රතු වර්ණය දරුවන්ගේ ශක්තිය , ප්‍රබෝදය සහ අවදානය වැඩි කරන බවයි. නමුත් රතු වර්ණය නිසා සමහර දරුවන්ගේ අක්‍රමණකාරී බවද වැඩි විය හැකයි.

තැඹිලි

තැඹිලි පැහැය දරුවන්ගේ සන්නිවේදන හැකියාව හා සමාජශීලී බ්ව් වැඩි කරනු ලබන දීප්තිමත් වර්ණයකි.

රෝස

ගැහැණු ලමුන්ගේ කාමර වලට ඉතාමත් සුදුසු වර්ණයකි. සන්සුන් බව වැඩි කරන වර්ණයකි. රෝස පැහැය මව් වරුන්ගේ හැඟීම් සමග බැඳුනු වර්ණයකි.

කහ

කහ වර්ණය ඇසට ඉතාම ප්‍රිය වර්ණයකි. අධ්‍යයන කටයුතු වල යෙදෙන දරුවන්ගේ කාමර වල ආලේප කිරීමට ඉතා සුදුසු වර්ණයකි. කාමරයේ අඳුරු බව අඩු කරයි. කහ වර්ණය මතක තබා ගැනීමේ ශක්තිය ඉහල දමන බවයි පරීක්ෂණ වලින් තහවුරු වී ඇත්තේ..

කොළ

සොබාදහමේ නැවුම් බව හා එක් වූ ඇසට ප්‍රිය වර්ණයකි. කියවීමේ හැකියාව සහ අවබෝධ කරගැනීමේ හැකියාව වැඩි දියුණු වීමට ඉවහල් වන වර්ණයකි. පාසල් පංති කාමර වල බෙහෙවින් ආලේප කරන වර්ණයකි.

නිල්

පිරිමි ළමුන්ගේ ව්ර්‍ණ ලැයිතුවේ ඉහලින්ම ඇති වර්ණයකි. මුහුද අහස හා බැඳුණු ඇසට ප්‍රිය වර්ණයකි. හෘද ස්පන්දනය , රුධිර පීඩනය අඩු කරන සිතට සහනයක් ගෙන දෙන වර්ණයකි.

දම්

ගැහැණු ලමයෙකුගේ වර්ණ ලැයිස්තුවේ තවත් ඉහළින් ඇති වර්ණයකි. අවේගශීලි බවෙන් ඈත් වී යහපත් සිතුව්ලි හා ආධ්‍යාත්මික හැඟීම් වර්ධනය කරන වර්ණයකි..