ඔබේ දරුවාගේ Room එක Paint කරන හොඳම ආකාරය

 

හැම දෙමව්පියෙක්ම ආසයි තමන්ගේ පුංචි ලමයින්ව සතුටින් තියන්න. ඉතින් පුංචි ලමයි සතුටින් තියන්න පුළුවන් හොඳම විදියක් තමයි ගෙදර එයාලගේ කමරය ලස්සනට පාට කරල දෙන එක.

 

01. මුලින්ම කාමරයට හොඳ Theme එකක් තීරණය කරගන්න. ඔබේ දරුවන් කැමතිම දෙයක් තේමාව කරගන්න. ගස් වැල්, මුහුද, අහස, සත්තු එහෙමත් නැති නම් ඔවුන් ආසම කරන චරිතයක් ඔබේ තේමාවට එකතු කරගන්න. සැම විටම ඔබේ තේමාව දරුවන්ගේ ආසාවල් වලට අනුව සකස් කරගන්න.

02. දරුවන්ට ගැලපෙන වර්ණ තෝරා ගන්න.
කාමරයට ආලේප කරන වර්ණ බෙහෙවින්ම වැදගත්. කුඩා දරුවන්ගේ මනසට, සිතුවිලි වලට වර්ණ බෙහෙවින්ම බලපානවා.

කොළ වර්ණය : ස්වභාවදර්මයේ වර්ණය වන කොළ වර්ණය සිතට සැහැල්ලුවක් හා නිදහස් බවක් ඇති කරයි.

නිල් වර්ණය : අහස, මුහුද හා බැඳුන වර්ණයක් තමයි නිල් වර්ණය. තැම්පත් සිතුවිලි ඇතිවීමටත් නිදහස් මනසක් ඇති කරගැනීමටත් නිල් වර්ණය බෙහෙවින් වැදගත්.

රතු වර්ණය : රතු ටිකක් ඇසට තද වර්ණයක්, කෙසේ නමුත් රතු වර්ණය කාමරයට තද එලියක් ලබා දෙනවා.

කහ වර්ණය : කාමරයක් එලිය කර ගැනීමට හොඳම වර්ණයක් තම්යි කහ ව්ර්‍ණය.

සුදු වර්ණය : නිදහස, නිස්කලංක බව හා පිරිසිදු බාවය ගෙන දෙන ව්ර්‍ණයක් තම්යි සුදු වර්ණය. නිස්කලංක බවින් හා ආලෝකයෙන් පිරුණු කාමරයක් සඳහා සුදු වර්ණය ඉතාම වැදගත්.

03. තීන්ත ආලේපය සඳහා කාමරයේ බිත්ති හොඳින් පිරිසිදු කොට කඩතොලු මකා හොඳින් මට්ටම් කර තීන්ත පටලය බිත්තිය සමග හොඳින් සම්බන්ද වීමට යටි ආලේපනයක් ආලේප කරන්න.

04. තීන්ත තොරා ගැනීමේදී කුඩා දරුවන්ගේ ශරීර සෞඛ්‍යයට හිතරකර වර්ණ තෝරා ගන්න. (VOC Free, Led Free , Eco Friendly Paints)

05. තීන්ත ආලේප කර අවසන් වූ පසු කාමරය හොඳින් පිරිසිදු කරන්න. තීන්ත මිශ්‍ර කිරීමට ගෙන ආ වෙනත් ද්‍රව් වර්ග, තීන්ත කුඩා දරුවන්ගෙන් ඈත් කර තබන්න.